Barion Pixel

Mediáció

A mediáció legalapvetőbb lényege, hogy a felek között kialakult konfliktust és a konfliktusból fakadó kommunikációs problémákat egy harmadik, semleges, pártatlan fél segítsen megoldani. Erre sokszor szükség lehet, hiszen a különböző problémák esetében gyakran előfordul, hogy a felek nem tudnak megegyezésre jutni. Támogatlak a mediáció során, hogy megértsétek egymás szempontjait, és közösen konstruktív megoldásokat találjunk a problémákra.

Veress Hilda

Miben segít a mediáció?

A mediáció rendkívül hatékony eszköz a konfliktusok kezelésére, mivel lehetőséget ad a feleknek arra, hogy saját életüket és döntéseiket maguk irányítsák. Ezáltal a mediáció segít abban, hogy a felek közötti kommunikáció és együttműködés javuljon, ami hosszú távon békésebb és fenntarthatóbb megoldásokhoz vezethet. A mediátor feladata, hogy irányítsa és segítse a feleket a konfliktus megoldásában. Ő nem csupán egy közvetítő, hanem egy olyan szakember, aki segít a feleknek megérteni egymás szempontjait, és közösen konstruktív megoldásokat találni a problémákra. Emellett a mediátor felelős az eljárás biztonságos és tisztelettudó légkörének fenntartásáért is.

Milyen mediácóval tudlak támogatni?

Névtelen terv

Válási mediáció

A válási mediáció során olyan párokkal dolgozom együtt, akik már döntöttek arról, hogy külön utakon folytatják, ugyanakkor szeretnék, ha a válás minél egyszerűbb, gyorsabb és fájdalommentesebb lenne.

Névtelen terv

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció keretein belül a párral több alkalommal találkozom (személyesen vagy online) és az általuk hozott konkrét témákban segítek megállapodásra jutni.

Névtelen terv

Családi mediáció

A családi mediációban a felek egyenrangú megállapodására törekszem, amely hosszú távon segíteni tudja, hogy békésen, minden érintettnek megfelelő hozzáállással tudjanak együttélni.

Mediációs eljárás alapelvei

Miért válassz engem?

Névtelen terv

Széleskörű tapasztalat

Széleskörű tapasztalattal rendelkezem és folyamatosan képzem magam a legújabb módszerek és technikák terén.

Névtelen terv

Megoldásorientált szemlélet

Célom, hogy konkrét és fenntartható megoldásokat találjunk a konfliktusokra, amelyek hosszú távon segítik a felek közötti harmonikus együttműködést.

Névtelen terv

Empatikus hozzáállás

Fontosnak tartom az empátiát és a pártatlanságot és hogy minden résztvevő érezze, hogy értékelt és támogatott.

Gyakran ismételt kérdések

0. A döntés meghozatala

Először is el kell döntenetek, hogy pereskedés helyett a mediációt választjátok-e? A mediáció egy önkéntes eljárás, melynek megindításához valamennyi fél beleegyezése szükséges.

1. Megkeresés

Az egyikőtök (vagy mindkettőtök) felkeres, mint mediátort telefonon, e-mailben vagy a veresshilda.com honlapon elérhető módokon, hogy segítséget kérjen a vitás ügyetekben való közvetítésre.

2. Tájékoztatás

A felkeresést követően én, mint mediátor tájékoztatást kérek az engem felkereső féltől/felektől a vita tárgyáról (válás, párkapcsolati konfliktus, családi vita stb.).

3. Időpont kiválasztása

Közösen megállapodunk egy mindkét (vagy akár több) fél és számomra, mint mediátor számára is megfelelő személyes találkozóban.

4. Megbízás

A személyes találkozón Ti, a felek és én, mint a mediátor, megbeszéljük mit szeretnének elérni a mediációs beszélgetéseken, majd az egyeztetést követően megbízási szerződést kötünk egymással, melyben közvetítéssel bíztok meg mediátorként vitás ügyetekben.

5. Konfliktus feltárása, egyeztetés

Ezt követően feltárjátok a problémátokat, konfliktusotokat, vitátokat nekem, mint mediátorotoknak. Mediátorként valamennyi fél számára egyenlő bánásmódot, időt, meghallgatást, pártatlanságot, ítélkezésmentességet biztosítok.

6. Egyéni ülés

Amennyiben a helyzet megkívánja, akár egyénileg, négyszemközt is beszélek valamennyi féllel. Az ilyen külön beszélgetéseken elhangzottakból a következő ülésre kizárólag csak azt visszük be, amit Te, aki azt megosztottad velem, kifejezetten szeretnél, hogy a legközelebbi ülésre bevigyük.

7. Titoktartás

A mediátort minden esetben titoktartás kötelezi, így engem, mint mediátort később sem lehet az üggyel kapcsolatosan – amennyiben bűncselekmény nem történt – egy esetleges perbe tanúként bevonni.

8. Időintervallum

A mediációs ülések hossza változó, de legfeljebb 3 óra lehet alkalmanként. A mediációs ülések száma a vita összetettségén, bonyolultságán, valamint a hozzáállásotokon nagyban múlik, maximum azonban 4 hónapot vesz igénybe. Egyes esetekben nem sikerül az első alkalommal közös megállapodásra jutni. Amennyiben Ti, érintettként láttok esélyt a jövőbeli megegyezésre, akkor javasolt a további közvetítői megbeszéléseken való részvétel.

9. Megállapodás

A mediációs ülésen született megállapodást mediátorként írásba foglalom, az így született egyezség a téma típusától függően ügyvédi, vagy közjegyzői ellenjegyzéssel ellátható, amennyiben ez szükséges. Az egyezséggel lényegesen lerövidíthetők egyes bírósági eljárások (pl. válás esetén), vagy elkerülhetőek a későbbi pereskedések.

10. Megállapodás nélkül

Amennyiben nem látjátok a megállapodás esélyét, vagy kizártnak gondoljátok, úgy további alkalmakra nem kerül sor, és egy hosszabb bírósági per keretében kereshettek jogorvoslatot vitás ügyetekre, ebben az esetben a perhez ügyvédi segítséget szükséges kérnetek.

+1. Utókövetés

Amennyiben megállapodás jön létre, a mediációs ülés(ek) után bizonyos időszakot követően (hacsak másképp nem rendelkeztek) mediátorként érdeklődöm arról, hogy a megállapodás működőképesnek bizonyul-e.

A mediáció online vagy személyesen zajlik előre egyeztetett időpontban és helyszínen.

● Online (Skype/Zoom/Viber/Messenger)
● Személyes (Székesfehérvár/Budapest)

● A mediációs eljárást független és pártatlan mediátorként én vezetem.
● Mediátorként nem döntök, nem ítélkezem.
● Mediátorként nem vagyok elfogult, egyikőtök álláspontját sem fogom előtérbe helyezni a másikkal szemben, mindkettőtök érdekét szem előtt tartom.
● Mediátorként arra törekszem, hogy a jövőre nézve hozzunk létre egy olyan megállapodást, mely mindkettőtök számára megfelelő, elfogadható és betartható.
● A mediációs eljárásban egyenrangú felekként vesztek részt.
● A mediáción való részvétel önkéntes (ha bíróság/hatóság rendelte el a mediációt, akkor ott is csak az első alkalmon történő megjelenést írják elő).
● Mediátorként titoktartás köt (mediátor nem idézhető bíróságra/hatósági meghallgatásra).
● A résztvevők később bírósági/hatósági eljárás során nem hivatkozhatnak a mediációban elhangzottakra.
● Nem járulok hozzá semmilyen kép és hangfelvétel készítéséhez.
● A mediáció alatt kérem, kapcsoljátok ki/némítsák le telefonjaitokat.
● A mediáció során nem minősíthetitek egymást sem és engem sem, nem használunk bántó, sértő, másikat negatívan minősítő kifejezéseket.
● Bármelyikőtök kérhet szünetet.
● Tartsátok kérlek szem előtt, hogy a mediáció nem párterápia, nem a múlt sérelmein rágódunk, hanem a jövő megoldásait keressük együtt.
● Együtt határozzátok meg azokat a témákat, amelyekre a közös érdekeiteket figyelembe véve megoldást szeretnétek találni.

Van titoktartási kötelezettsége a mediátornak. A mediátor nem oszthatja meg a mediáció során hallott információkat harmadik féllel, és nem idézhető bíróságra vagy hatósági meghallgatásra az ott elhangzottakra.

A mediáció számos probléma esetén ajánlott, például családi viták, munkahelyi konfliktusok, üzleti viták vagy akár szomszédok közötti ellentétek megoldására. Bármilyen olyan helyzetben, ahol a felek hajlandóak együttműködni a konfliktus békés megoldása érdekében, a mediáció hatékony eszköz lehet.

Az együttműködés kulcsfontosságú

A válási esetek egy részénél előfordulhat, hogy a két fél közül az egyik nem biztos abban, hogy el akar-e válni. Ennek az érzésnek a tisztázása fontos, hogy nem a mediátor feladata, hanem a pszichológusé, a terapeutáé, vagy más segítő szakmabelié. A komplex segítségnyújtás érdekében a családi konfliktusok esetében együttműködöm családjogász, pszichológus/terapeuta végzettségű szakemberekkel, továbbá mediátor kollégákkal is, a családi problémák megoldása érdekében.

Shopping Cart